بی احتیاطی و اقدام خود سرانه برای خاموش نمودن موتور سیکلت فرد را دچار سوختگی کرد

7atimg_9039مورخه۹۴/۰۵/۱۲ راس ساعت ۰۱/۳۹ نیمه شب طی تماس با سامانه۱۲۵ اطلاع داده شد که حریقی رخ داده که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام گردیدند که به محض ورود با تجهیزات مناسب حریق را اطفا و فردی که دچار سوختگی شده بود را خارج که توسط  اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد .کارشناسان علت حادثه را انجام کار با بنزین در محیط بسته عنوان گرده و فرد آسیب دیده نیز به دلیل اقدام به اطفا دچار سوختگی گردیده است .در این زمینه از هموطنان عزیز تقاضا میکنیم در صورت هرگونه حادثه با حفظ خونسردی با ۱۲۵ حاصل نمایند.