بی احتیاطی مالک در منزل مسکونی واقع در خیابان شهید رجایی حادثه آفرید

در مورخه سیزدهم آذر ماه ۹۷ راس ساعت ۱۹/۳۱ دقیقه طی تماس تلفنی که با مرکز سامانه ۱۲۵ شد مبنی بر آتش سوزی منزلی واقع در خیابان شهید رجایی که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین همراه آتشنشانان با تجهیزات کامل به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتدا اقدام به قطع گاز و برق ساختمان مورد نظر نموده سپس با استفاده از دو بند شیلنگ مخصوص و آب تحت فشار  و یک دستگاه کپسول co2  اقدام به اطفاء حریق نموده و در این حادثه بدلیل بی احتیاطی و اتصالی سه راهی برق و گرم شدن آن به خاطر گرفتن بار اضافی جهت استفاده چندین مورد باعث صدمه مالی  به مالک شد که در صورتجلسه تهیه شده به ذکر آنها اشاره شده منجر گردید که خوشبختانه در این حادثه به کسی صدمه جانی وارد نشد و در پایان با تهیه صورتجلسه توسط آتش نشانان محل فوق را به طرف ایستگاه مربوطه ترک نمودند .