بیلان کاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر در هفته سوم آذر ماه ۹۸

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر طی هفته سوم آذر ماه ۹۸ عملیات و بیلان کاری مربوطه را بشرح ذیل اعلام و گزارش می نمایید.

۱- عملیات امداد نجات                    شش مورد

۲-عملیات اطفاء حریق                  هفت مورد

۳-سایر موارد                              چهار مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر