بیلان هفته چهارم آبانماه ۹۸

بیلان هفتگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر از تاریخ بیست و پنجم ابانماه ۹۸ تا تاریخ یکم آذر ماه ۹۸در حوزه درون شهری و برون شهری بشرح ذیل گزارش می گردد .

۱- حفاظت ایمنی                       شش مورد

۲- حریق باکس زباله                    سه مورد

۳- حریق علفهای هرز                 دو مورد

۴- حریق ضایعات                      شش مورد

۵- حریق خودرو                       دو مورد

۶- امدادرسانی                       پنج مورد

۷- حریق مسکونی                  دو مورد

۸-محبوس شدن حیوانات             سه مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر