بیلان هفته سوم از شهریور ماه ۹۸ آتش نشانی

در طی هفته گذشته سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر طی عملیاتهای امداد نجات و اطفاء حریق در سطح شهر و در حاشیه و روستاهای تابع بصورت آماده باش در حال خدمات رسانی به شهروندان و هموطنان عزیزمان بوده که بشرح ذیل به آنها اشاره می شود .

 

۱- آزاد سازی حیوانات                سه مورد

۲-حریق باغ و مزارع                   پنج مورد

۳-علف هرز                              نوه مورد

۴- حریق ضایعات                      هشت مورد

۵-واژگونی خودرو                      سه مورد

۶- حریق مسکونی                   سه مورد

۷- محبوس شدن افراد             ده مورد

۸-حفاظت و ایمنی                  سیزده مورد

۹-حریق تجاری                    سه مورد

۱۰- سایر موارد                      شش مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر