بیلان هفته دوم از شهریور ماه ۹۸ آتش نشانی

در طی هفته گذشته سازمان آتش نشانی ملایر طی عملیاتهای امداد نجات و اطفاء حریق در سطح شهر و حاشیه و روستاهای تابع بصورت آماده باش در بیست و چهار ساعته در خدمت شهروندان عزیز بوده و به شرح ذیل گزارش می گردد.

۱-آزاد سازی حیوانات          شش مورد

۲-حریقباغ و مزارع              سه مورد

۳- علف هرز                     پانزده مورد

۴- حریق ضایعات                هفت مورد

۵- واژگونی خودرو             سه مورد

۶- حریق مسکونی           سه مورد

۷- محبوس شدن افراد        شش مورد

۸- حفاظت ایمنی             چهار مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر.