بیلان هفته اول شهریور ۹۸

در هفته گذشته سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر طی عملیات های گوناگونی که در ساعات های مختلف توسط همشهری های عزیزمان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی داشته اند به شرح ذیل گزارش می گردد.

۱-حریق خودرو           دو مورد

 

۲-حریق مزرعه و خرمن         پنج مورد

۳- بسته شدن درب و محبوس شدن افراد             چهار مورد

۴-علف های هرز             دوازده مورد

۵-حفاظت ایمنی             پنج مورد

۶-مانور                         دو مورد

۷-حریق کارگاه               پنج مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر