بر اثر گرمی هوا گاهاً خودرو ها آتش میگیرند… علت چیست؟

 

6436364_296

 

بر اثر گرمی هوا گاهاً خودرو ها آتش میگیرند…
علت چیست؟
میدانیم که حجم مایعات ازجمله بنزین بر اثر فشار کم نمیشود ولی حجم گاز از جمله هوا بر اثر فشار کم میشود،
وقتی که بنزین میزنیم باک ماشین هنوز پر نشده سر میرود،
به اصطلاح باک هوا میگیرد،
بعد شروع میکنیم با شاسی شیلنگ قطع و وصل کردن تا بالاخره باک کاملا پرشود این خطرناکترین عمل است!!!
سازنده باک خیلی راحت میتوانست آنرا طوری طراحی کند که هوا نگیرد و باک کاملاً با بنزین(مایعات) پر و لبریز شود!
هوای آخر باک بدلیل اینست که؛
اگر گرمای زیاد هوا ،
حجم بنزین را افزایش داد متراکم بشه و از ترکیدن لوله ها و باک جلوگیری شود!!
بنابراین هرگز و هرگز و هرگز باک را حتی در زمستان(چه رسد به تابستان) لبریز از سوخت نکنید!!!
در غیر اینصورت ترکیدن مسیر بنزین و انفجار خودرو دور از انتظار نیست!
لطفا این مطلب مهم را به فرزندان و آشنایان خود هم اطلاع دهید!
شوخی نیست بحث مرگ به فجیعترین نوع خود است.

معاونت آموزش و پیشگیری سازمان