بریدن دو فقره انگشتر توسط امدادگران سازمان

download (1)downloadمورخه۹۳/۰۲/۱۴ طی مراجعه حضوری دو فرد یک خانم ویک آقا مبنی برگیر کردن انگشتر در انگشت آنها و متورم شدن انگشت امدادگران با تجهیزات به روز سازمان و با احتیاط کامل اقدام به بریدن انگشتر بدون هیچ آسیبی به افراد مذکور نمودند.