بریدن انگشتر گیر کرده خانم م.ر توسط امدادگران سازمان

مورخه ۹۳/۰۲/۲۰ راس ساعت ۲۲/۳۰ طی مراجعه حضوری خانم م.ر مبنی بر گیر کردن انگشتر در انگشتشان توسط امدادگران بریده و بدون آسیب خارج گردید.