برگزاری کلاس آموزشی برای پرسنل تئوری ،عملی ،امدادو نجات

IMG_6690IMG_6649IMG_6662IMG_6638IMG_6627IMG_6631IMG_6656سازمان آتش نشانی ملایر در تیر ماه ۹۳ اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی با موضوع اطفاء و امداد ونجات بصورت عملی وتئوری نمود یکی از مدرسان این کلاسها میر عامل سازمان بوده که ایشان تاکید کردند تمام تلاش سازمان برگزاری کلاس در سطح حرفه ای بوده ، کلاسها تا مرداد ماه ادامه پیدا کرده است.