برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق ویژه کارکنان و پرسنل بیمارستان امام حسین (ع)ملایر توسط کارشناسان سازمان

در مورخه( بیست و یکم )و (بیست و دوم )اسفند ماه ۱۴۰۲ طی درخواست  مدیریت محترم بیمارستان امام حسین (ع) ملایر در خصوص برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق ،کارشناس سازمان آتش نشانی در کلاس اموزشی حاضر و اقدام به آموزش های لازم به کارکنان و پرسنل بیمارستان مذکور نمودند  و در این خصوص ضمن فرا گیری های لازم توسط شرکت کنندها از طریق خاموش کننده های دستی موفق به اطفاء حریق شدند.
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر