برگزاری جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف حادثه واژگونی تانکر حمل سوخت رافینیت

20150221_130801مورخه۹۳/۱۲/۲ راس ساعت ۱۲ ظهر جلسه ای به منظور بررسی نواقص و قوت عملیات در حادثه تانکر سوخت که در مورخه۹۳/۱۲/۰۱ رخ داده  در دفتر مدیر عامل تشکیل و نکته های لازم توسط اقای مهندس جوادی مطرح که ابتدا از زحمات پرسنل در شرایط سخت و با توجه محموله خطرناک تشکر به عمل آمد و همچنین کل عملیات از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار گرفت که نکاتی نیز جهت پیشبرد هرگونه عملیات احتمالی مطرح گردید در ادامه اقای شهبازی به عنوان فرمانده عملیات نکاتی را متذکر شدند. همچنین در این راستا مقرر گردید طی چند روز آینده چند مورد مانور عملیاتی برای آمادگی بیشتر پرسنل انجام گردد.