برگزاری تست ورزشی پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی ملایر بمناسبت فرارسیدن ۷ مهر (روز آتش نشان)

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر در مورخه بیست وچهارم شهریور ماه ۹۹ جلسه ای به ریاست محترم هیت مدیره و دیگر اعضای محترم آن در دفتر سازمان با موضوع چگونگی هر چه بهتر برگزاری مراسم هفت مهر (روز آتش نشان) تشکیل و برگزار گردید که در این جلسه پس از بحث و گفتگو تصمیماتی اتخاذ و مصوب گردید که یکی از آنها انجام تست ورزشی است که هر ساله بین پرسنل عملیاتی صورت می گیرد که در مورخه ۲۶و ۲۷ شهریور ماه ۹۹ در ورزشگاه تختی با نظارت آقایان امیر رضایی مسئول و ناظر ایستگاهای سه گانه سازمان و هاشم سلیمانی تست های مذکور انجام گرفت که لازم است در این میان از داوران عزیز و زحمت کش اقایان مهدی روزبهانی و جلال لطیفی که ما را در این امر مهم یاری نمودند کمال تشکر و قدر دانی گردد و مقرر شد که به نفرات برتر جوایز و لوح تقدیری ارائه گردد .

IMG_5283 IMG_5287 IMG_5325 IMG_5315 IMG_5309 IMG_5301 IMG_5300 IMG_5294 IMG_5292 IMG_5326 IMG_5330 IMG_5335 IMG_5336 IMG_5360 IMG_5361 IMG_5365