برق گرفتگی و سقوط کارگر ساختمانی منجر به فوت

در مورخه نوزدهم تیر ماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۵۱ صبح طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی دال بر اینکه فرد کارگری که در حین کار کردن در ساختمان در حال ساخت بوده که از طبقه سوم سقوط نموده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی امداد نجات با تجهیزات کامل همراه امدادگران به محل وقوع حادثه اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی طی تحقیقات اولیه و مشاهدات ابراز نمودند که کارگر مذکور در حال فعالیت بوده که بدلیل نامشخصی از طبقات ساختمان سقوط نموده که در حین سقوط ابتداء به سیم برق فشار قوی که در مجاورت داربست بوده برخورد و سقوط نموده که این سقوط باعث سوختگی و سقوط آن از ارتفاع باعث مرگ وی گردیده علهذا امدادگران با تجهیزات در اختیار داشته اقدام به انتقال شخص فوت شده به طبقه همکف شدندو با هماهنگی با عوامل بهشت هاجر جهت انتقال جسد به سرد خانه تماس حاصل شد که در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط امدادگران به ایستگاه خود بازگشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر