برخورد خودرو با تیر برق و درخت در یکی از بلوارها

در مورخه بیست و هشتم خرداد ماه ۹۸ راس ساعت ۲۳/۲۸ دقیقه طی تماس یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با تیر برق و درخت در یکی از بلوار ها رخ داده که به محض اطلاع یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات همراه نیروها ی مربوطه با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء محل مورد نظر را با نوار ایمنی جهت عدم ورود عابرین رهگذر به محل برخورد استتار نموده سپس جهت عدم بوجود آمدن انفجار احتمالی بدلیل ریختن بنزین در کف خیابان توسط امدادگران آتش نشان با پایش خاک به کف خیابان اقدام نموده و بصورت آماده باش در محل حضور داشته که توسط نیروهای ۱۱۰ جهت انتقال خودرو به پارکینگ همکاری لازم صورت گرفت که در این حادثه خوشبختانه به کسی آسیب جانی نرسیده و در پایان با تهیه صورتجلسه توسط امدادگران به ایستگاه خود بازگشتند .