بازهم بی احتیاطی بازهم تصادف

در تاریخ۹۳/۵/۲۵درساعت ۴۰دقیقه بامداد در جاده آورزمان به سمت آبدر تصادفی رخ داد که در این حادثه یک خودروی لیفان با یک دستگاه سواری پراید برخورد نموده بودو باعث فوت شدن ۵نفر از سرنشینان و ۲ نفر مصدوم شد.نیروهای امدادگر سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی پس ایمن سازی منطقه وانتقال مصدومین به بیمارستان امام حسین ملایرماموریت خود را به پایان رساندند.