بازدید نو نهالان مهد کودک قاصدک از سازمان آتش نشانی

در مورخه یازدهم آذر ماه ۹۷ راس ساعت ۱۰ صبح تعدادی از نو نهالان عزیز مهد کودک قاصدک با هماهنگی مدیر مهد مربوطه با کارشناسان سازمان جهت فرهنگ سازی و آشنایی نو نهالان عزیز با موارد و مسائل ایمنی و تجهیزات مربوط به آتش نشانی در مواقع بروز خطر به سازمان آتش نشانی مراجعه که توسط کارشناسان شروع به مواردی که نو نهالان عزیز می بایست در مهد و یا در منازل خود بایست رعایت نموده که این عمل باعث عدم بروز خطر در همه شرایط بوده سازمان آتش نشانی ملایر طبق معمول آمادگی لازم را دارد که چنانچه از مهدهای مختلف و دانش آموزان مقاطع مختلف تقاضای بازدید و آشنایی از تجهزات سازمان و رهنمودهای آموزشی ایمنی توسط کارشناسان ارائه گردد .

 

IMG_7650 IMG_7653 IMG_7654 IMG_7656 IMG_7657IMG_7657