بازدید دوره ای از شیرهای هیدرانت اتش نشانی در سطح شهر

در مورخه هیجدهم آذرماه ۹۹ راس ساعت ۲۲/۰۰ طی دستور مدیریت محترم سازمان مربوطه و باهماهنگی مسئول محترم ایستگاهای سه گانه آتش نشانی مانور عملیات اطفاء حریق و امداد رسانی و سرویسکاری شیرهای هیدرانت در سطح شهر و به ویژه بازار سنتی ملایر توسط آتش نشانان شیفت سه صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_12_9-13_5_27_954_VJL image_2020_12_9-13_5_32_784_IXu image_2020_12_9-13_5_37_7_3y2 image_2020_12_9-13_5_47_770_B92