ایمنی نجاری

ساخت مبل ، درب، کمد، صندلی و … هزاران وسیله زیبا و مفید دیگر که روزانه از آنها استفاده می­کنیم. بدون توجه به دستان هنرمندی که آنها را خلق می­کند، و مهم­تر از آن مجموعه ای از خطرات و ریسکی راکه کارگر نجار با آنها روبرو است.

چوب شاید تا به حال پیش آمده که بوی چوب شما را مجذوب یک کارگاه نجاری کرده باشد، اما این چوب و یادآوری طبیعت خدادادی به ما شاید اینقدر مخاطره آمیز بوده باشد که گردوغبارات آن به عنوان سرطانزا در سال ۱۹۹۴ از سویIARC ثبت شود. بله گرد وغبارات چوب دارای ریسک افزایش پیشرفت سرطان بینی، ریه، سیستم گوارش، دستگاه گردش خون و حتی شکم و رکتوم است. رسوب ذرات گردوغبار چوب در نتیجه ی مداخله با عمل طبیعی مخاط مژگانی بوده که باعث افزایش قابلیت حساسیت مواد مولد سرطان است. میزان بالای پخش ذرات گردوغبار در بینی و رسوب در راههای بالاتر و عدم تصفیه مخاط مژگانی شده باعث بلعیدن گردوغبارها و تماس با بافت روده ای شده که مسئول افزایش خطر سرطان های ناحیه روده ای است.

اسید پلیکاتیک یکی از مواد چربی بافت گیاهی خصوصا سروترز غربی است که باعث تغییرات پاتولوژیکی می شود. این تغییرات شامل افزایش غلظت ائوزینوفیل، ایمونوگلوبینE ، سلول هایT و هیستامین و لئوکورتین ها و مواد شناخته شده ای است که سوخت وساز را افزایش داده و در این شرایط باعث عیب و نقص چندین ارگان و سندرم خطرناک حاد تنفسی می شود. تماس طولانی مدت با سرو قرمز یا کاج می تواند منجر به کاهش میزان حجم بازدمی و ظرفیت ریه و توانایی تنفس آزادانه شود.

در مطالعاتی دیگر می توان به شیوع آسم شغلی و وضعیت مزمن تحدیدی راه های هوایی در ریه اشاره کرده که در صورت تداوم تماس، این وضعیت تداوم یافته و بدتر می شود که امکان بهبودی ۵۰% یا کمتر به هنگام قطع تماس و یا افرادی که نیمی از مراحل کاری را استراحت کرده باشند، وجود دارد.

نتیجه مطالعات انجام شده نشان می دهد که از میان چوب درختان مختلف، چوب درخت صنوبر، آش اروپایی، گردو اروپایی و نارون اروپایی خطرناکتر بوده و علاوه بر تحریک بینی، چشم ها، گلو و درماتیت ، دارای خطر ایجاد سرطان بینی نیز می باشند.

حد تماس فردی طبق OSHA جهت تمامی گردوغبارها ۱۵ میلی گرم بر متر مکعب

حد تماس پیشنهادی طبق OSHA جهت تمامی گردوغبارها ۱ میلی گرم بر متر مکعب

در پایان یاد آور می شود که از این مخاطرات می توان با نصب یک تهویه ی ساده، یا حتی استفاده از یک ماسک ضد گردوغبار جلوگیری کرده و سلامت و ایمن به کار روزانه ادامه داد ، آن موقع است که ما هم از هنر دست شما کارگر نجار، دوچندان لذت خواهیم برد.

منبع: گذری از فصلنامه کانون بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان