انواع حوادث در محیط کار

معمولاً در کتابهای لغت ، کلمه حادثه را به معنی رویداد ، واقعه و پیش آمد تعبیر می کنند و منظور از آن عمل و رویداد ناخوشایند و خارج از نظمی است که امکان دارد پیامدهای آن خسارت جانی و مالی برای افراد داشته باشد .

در عصر حاضر با پیشرفت روز افزون تکنولوژی  هرچند همه گونه وسایل آسایش و امکانات رفاهی فراهم آمده و مبارزه بر علیه بیماریها و امراض مختلف نیز بعد وسیعی پیدا کرده ، ولی متاسفانه همزمان با پیشرفت تمدن به همان اندازه که بشر قادر به ساختن وسائل متعدد و متنوع جهت آسایش خود و دیگران می باشد ، به همان اندازه نیز بر شدت و تعداد حوادث مختلف افزوده شده است و بطور کل کارگران در طول انجام کارهای روزمره از زمانی که سر کار خود حاضر شده و مشغول کار می شوند و سپس محل کار خود را ترک می نمایند . هر آن امکان دارد دچار حادثه گردند .

انواع حوادث :

۱- تصادف : شامل تصادف و سایل نقلیه در محیط کارگاهها با اشیاء و افراد می باشد ، وسایل مذکور عبارتند از : بولدوزر ، گریدر ، دامپر ، لیف تراک و …

۲- آتش سوزی : در اثر انفجار گازها ، وسایل حرارتی نفتی ، برقی و آتش سوزیهای نامشخص می باشد .

۳- سقوط و پرتاب اشیاء : عبارت است از سقوط و پرتاب اجسام از ارتفاع روی کارگران از ناحیه سر و چشم ، گردن و سایر اعضاء بدن آنها .

۴- سقوط از ارتفاع : سقوط کارگران از پله ، نردبان ، پرتگاهها و همچنین سقوط در چاله و چاه است .

۵- خفگی : شامل خفگی در حوض ، استخر آب ، حوضچه های فاضلاب کارگاهها و مخازن مایعات مختلف مانند مخازن نفت ، گازوئیل ، پاتیل های شربت و غیره می باشد .

۶- برق گرفتگی : حوادث مربوط به استفاده از وسایل نامناسب برقی ، زدگی در کابلها و سیم های برق ، بکار بردن فیوزهای نامناسب ، کار کارگران در حریم خطوط برق دار فاقد روپوش و غیره است .

۷- وسایل انتقال نیرو ( ترانسمیسیون ) : عبارت است از حوادث مربوط به دستگاههای که با قسمت های متحرک و یا گردنده خطرناک مثل تسمه فلکه ها ، چرخ دنده ها ، کوبلینگ ها ، میل گاردن و غیره ایجاد حوادثی مثل قطع دست و پا و پرتاب افراد یا خفه کردن کارگران و غیره می نماید .

۸- مسمومیت : شامل تنفس گازهای سمی ، کمبود اکسیژن در محیط کار ، تماس بدن انسان با مواد سمی ، خوردن مواد سمی و غیره می باشد .

۹- بیماریهای حرفه ای : کارگران در اثر تماس با گرد و غبار های آلوده صنعتی و اشعه ایکس و مواد رادیکتیو دچار آنها می شوند . مانند : سیلیکوز ، آزبستوز ، سرطان و غیره .

۱۰- ریزش آوار : مربوط به حوادثی است که در اثر خراب شدن سقف و دیوار ساختمانها ، ریزش دیواره های محل گودبرداری شده و غیره بر روی کارگران بوقوع می پیوندد .

منبع : اصول ایمنی در صنعت