افتادن درخت

درتاریخ۹۳/۵/۲ طی گزارش سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یک اصله درخت صنوبر روبروی مخابرات خیابان فخریه باعث کند شدن تردد خودروها شده بود،که نیروهای امدادگرآتش نشانی به وسیله اره برقی درخت را قطعه قطعه کرده واز محل جابجا نمودند.