ارتباط تنگاتنگ کارشناسان سازمان آتش نشانی با کارشناسان محترم بهداشت محیط مرکز بهداشت ملایر در خصوص آموزش اطفاء حریق و امداد نجات

در مورخه بیست و سوم آبانماه ۹۷ راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح طی دعوتی که از طرف مرکز بهداشت ملایر از سازمان اتش نشانی در خصوص آموزش همگانی اطفاء حریق و امداد نجات و آشنایی با کپسولها و نوع استفاده هر کدام به تفکیک گردید لذا در این خصوص با تشکیل کلاس در سالن اجتماعات و با حضور گرم کارشناسان محترم بهداشت محیط توسط کارشناس سازمان ذکر شده ابتدا ضمن تشکر و قدر دانی از تشکیل این کلاس فوق شروع به توضیح و آموزش تئوری و عملی حریق و امداد نجات نمودند و در پایان سازمان آتش نشانی از کلیه کارشناسان محترم بهداشت محیط ، مرکز بهداشت ملایر درخواست نمود که هنگام بازدید از واحدهای صنفی و تولیدی در سطح شهر این پتانسیل و آمادگی را دارد که در کنار کارشناسان آن اداره محترم نهایت همکاری لازم را بنمایند .

IMG_7260 IMG_7257 IMG_7249 IMG_7262