اتش سوزی منزل مسکونی در روستای سفلی به دلیل اتصالی برق

imagesمورخه۹۴/۰۱/۲۶راس ساعت ۹/۵۰ به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که منزلی دچار حریق شده که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام و به رسیدن به محل حادثه حریق را با تجهیزات مناسب اطفاء نمودند متاسفانه خسارت زیادی به مالک از نظر ریالی وارد شد .کارشناسان علت حادثه را اتصالی برق اعلام نمودند.