آموزش و تمرین با تجهیزات آتش نشانی

در مورخه بیست و پنجم آذر ماه ۹۹ راس ساعت ۹/۳۰ دقیقه طی هماهنگی های لازم جهت آموزش و تمرین با تجهیزات آتش نشانی در یوم جاری توسط آتش نشان ایستگاه مرکزی شیفت یک اموزش و تمرین و نحوه بکارگیری از  دستگاه تنفسی جهت اسفاده در مکانهای متراکم و تجمع از دود و گاز  ناشی از حریق مورد اموزش و تمرین قرار گرفت .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی

image_2020_12_15-9_54_49_870_jYb image_2020_12_15-9_54_59_534_2Fi IMG_6250 IMG_6252