آموزش موارد ایمنی آتش نشانی به دانش آموزان در پارک ترافیکی کوهسار

طی هماهنگی که از طرف واحد محترم ترافیکی شهرداری ملایر صورت گرفت در مورخه هشتم بهمن ماه ۹۸ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح کارشناس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر و اداره راهنمایی و رانندگی هر کدام به تفکیک وظیفه اقدام به آموزشهای لازم پرداختند که در این میان کارشناس سازمان آتش نشانی در خصوص هنگام بروز حریق و نیازهای امدادی توسط سازمان مذکور پرداختند و با توجه به توضیحات مختصر به دانش اموزان  تفهیم شد که بعنوان سفیر آتش نشانی در منازل و محله زندگی و یا در مدارس خود باید در رابطه با آنچه که فرا گرفتند بایست انجام وظیفه نمایند تا نیروهای سازمان مربوطه به محل حادثه حاضر شوند و در پایان کارشناس محترم راهور در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی هنگام عبور و مرور و شناخت تابلوهای سطح شهر پرداختند و جهت حفظ جان خود آنها را ملزم به رعایت آن نمودند.

روابط عمومی سازمان آتش و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_1_28-13_21_21_48_bi6 image_2020_1_28-13_21_47_558_PDO image_2020_1_28-13_22_43_47_yOs image_2020_1_28-13_23_0_704_USN image_2020_1_28-13_23_8_432_QmI