آموزش مستمر آشنایی با امداد رسانی در آسانسور به آتش نشانان ملایر

در مورخه پنجم آذر ماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح در جهت ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل سازمان آتش نشانی ملایر یک دوره آموزش آشنایی با تجهیزات و امداد رسانی در آسانسور توسط مهندس بیجوند برگزار گردید .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

image_2020_11_24-9_42_37_720_hwL image_2020_11_26-8_23_39_784_Uzz image_2020_11_24-9_42_36_718_ScV image_2020_11_26-8_23_42_430_Qsp image_2020_11_26-8_23_47_876_M4g image_2020_11_26-8_23_48_939_lvn