آموزش تئوری و عملی اطفاء حریق در مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی ملایر

در تاریخ پانزدهم بهمن ماه ۹۷ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح طی هماهنگی و درخواست مدیریت محترم فوریتهای پزشکی ملایر به سازمان آتش نشانی جهت آموزش تئوری و عملی و معرفی و آشنایی با نوع کپسولهای اطفائ حریق توسط کارشناسان سازمان مربوطه در سالن آموزش و محیط باز آن فوریتها صورت گرفت که در این خصوص انواع کپسولها و نوع استفاده و کاربرد شان توسط کارشناسان سازمان توضیح داده شد و در محیط باز با رعایت اصول ایمنی اقدام به ایجاد حریق نمودند و توسط نیروهای زحمت کش ۱۱۵ جهت اطفاء آن صورت گرفت که در این رابطه تعداد ۳۰ نفر مورد آموزش  قرار گرفتند .IMG_8240 IMG_8242 IMG_8254 IMG_8265 IMG_8282 IMG_8290