آماده باش جهت تامین امنیت مراسم ارتحال حضرت امام (ره)

آتش نشانی ملایر جهت تامین امنیت برگزاری مراسم سی امین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)در مورخه ۹۸/۳/۱۴ را در چند نقطه شهر را تحت کنترل خواهند داشت.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر