آماده باش آتش نشانی ملایر در شب های قدر

در مورخه دوم اردیبهشت ماه ۹۸ ریاست سازمان آتش نشانی ملایر گفت : این سازمان همچون سال های گذشته با برنامه ریزیهای ویژه و آماده باش کامل با استقرار تیم های عملیاتی آماده ارائه خدمات ایمنی و امداد رسانی در مراسم شب های قدر خواهد بود تا به موقع بتواند در حوادث و حرائق احتمالی به یاری شهروندان بشتابند .

وحید جوادی با اشاره به آمادگی های تیم های عملیاتی مستقر این سازمان اظهار داشت: تیم های مشخص شده این سازمان با خودروهای سنگین و سبک اطفائیه، امدادرسانی، تجهیز شده در محل های استقرار تعین شده توسط کارشناسان سازمان حضور خواهند داشت و با توجه به محل های پر خطر آماده امداد رسانی آموزش و انجام ماموریت های احتمالی در برخورد با حوادث خواهند بود.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر