آسانسور

در ساعت ۱۴ بامداد روز جمعه ۲۰خرداد ماه کودکی در اسانسور واحد مسکونی آپارتمانی محبوس شد، این حادثه در خیابان خلبان کوچه مطهری ۵ اتفاق افتاد.نیروهای امدادگر به محض ورود به محل ابتدا از لحاظ روحی کودک را ارام نموده سپس با قطع کردن سیستم برق اسانسور وتبدیل ان به سیستم دستی  کابین اسانسور را به طبقه ایمن هدایت وکودک را آزاد نمودند