آزاد سازی پا فرد گیر کرده در داخل پل اهنی

مورخه ۹۳/۰۲/۰۴ راس ساعت ۱۱/۴۳ به سازمان  اطلاع داده شد که پای فردی در داخل پل گیر کرده که امدادگران به محل حادثه اعزام و بوسیله کارتر باز کننده پای فرد را سالم خارج نمودند فرد گیر افتاده با نام علی .ش بوده است .