آخرین چهار شنبه سال در خانه بمانیم

آتش کرونا سوزاننده تر از چهارشنبه-سوری است

آخرین چهارشنبه سال را در خانه بمانیم

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_3_17-11_5_37_707_bi6