آتش سوزی یکدستگاه تراکتور

IMG_1809 IMG_1811 IMG_1819مورخه۹۴/۰۲/۰۷راس ساعت ۱۷/۳۴به ۱۲۵ اطلاع داده شد که حریقی رخ داده که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام و به محض رسیدن بوسیله تجهیزات مناسب حریق را اطفاء نمودند خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید ولی تراکتور خسارت زیادی دیده است.علت حریق در دست بررسی کارشناسان سازمان می باشد.متاسفانه از زمان حریق تا اطلاع به سازمان آتش نشانی مدت زیادی گذشته که باعث خسارت زیادی به تراکتور گردیده است.