آتش سوزی گسترده در انبار نگهداری چوب مروار

در ساعت ۱۰/۱۵ مورخه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد یک مورد آتش سوزی در یک انبار که بصورت زمین بایر به متراژ ۴۰۰ صد متر که چوب های مروار را دپو نموده بود به سامانه ۱۲۵ اتش نشانی ملایر اعلام گردید که به سرعت و بدون فوت وقت آتش نشانان سه ایستگاه اتش نشانی ملایر به همراه نیروهای مربوطه با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و به محض رسیدن مشاهده شد که زمینی به مساحت حدودا چهارصد متر که چهار دیواری بوده که در داخل آن چوب های مروار را بصورت انبار و دپو شده جمع آوری و مورد حریق قرار گرفته و آتش کاملا شعله ور شده و همچنین در حال سرایت به منازل مجاور آن بوده که با حضور و نظارت کامل ریاست سازمان عملیات را آغاز و آتش نشانان از چند نقطه به آتش حمله ور شده و موفق شدند آتش را تحت کنترل خود درآوردند که این اقدام باعث عدم سرایت حریق به دیگر منازل مجاور انبار مورد حریق قرار گرفته شدند و در پایان آتش نشانان بعد از اتمام عملیات مشغول سرد سازی محل حادثه شدند و پس از حصول اطمینان از وجود حریق و امنیت کامل محل را به طرف ایستگاه های مربوطه ترک نمودند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ملایر

WhatsApp Image 2021-04-28 at 10.12.01 (1) WhatsApp Image 2021-04-28 at 10.12.02 WhatsApp Image 2021-04-28 at 10.12.03 WhatsApp Image 2021-04-28 at 10.12.05 (1) WhatsApp Image 2021-04-28 at 10.13.59