آتش سوزی های از جنس بی احتیاطی و عمد همشهریان عزیز

imagesهمزمان با فصل گرما و برداشت محصولات کشاورزی متاسفانه بدلیل عدم رعایت از سوی همشهریان عزیز تعداد حریق های مرتبط با درختان ,کشت گندم و….. بسیار افزایش داشته است بطوریکه سازمان که در هر روز حدود ۱۰ فقره آتش سوزیهای ذکر شده مواجه می باشد.از همشهریات عزیز خواهشمند است با رعایت مسائل ایمنی از این حوادث پیشگیری نمایند.تا  عملیات سازمان هرچه بهتر به همشهریان خدمات رسانی ارائه نماید.