آتش سوزی عمدی منزل مسکونی توسط افراد ناشناس

مورخه ۹۴٫۰۳٫۲۳ راس ساعت۲/۵۸ بامداد اطلاع داده شد که منزل مسکونی دچار حریق گردیده است که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام و به ورود به محل حادثه با همکاری اداره برق و گاز و قطع نمودن کنتر های اصلی بوسیله تجهیزات مناسب حریق اطفا گردید.کارشناسان علت حریق را عمدی عنوان کرده اند به طوری که عامل حادثه کلیه لوازم منزل را در وسط پذیرایی جمع نموده و آتش کشیده است.