آتش سوزی در درختان جاده بهشت هاجر

مورخه ۹۳/۰۲/۱۶ راس ساعت ۱۹/۴۹ اطلاع داده شد که درختان در جاده اراک جنب بهشت هاجر دچار حریق گردیده که بلافاصله آتش نشانان به محل اعزام و بوسیله آب تحت فشار پمپ خودرو حریق اطفاء گردید.