آتش سوزی در آبدارخانه مسجد

در بامدادروز۹۳/۴/۲۲ حریقی در آبدار خانه مسجد صفی اتفاق افتاد که در ساعت۲/۳۴ نیمه شب به مرکزپیام سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.پس از بررسی ومشاهدات نیروهای آتش نشانی علت حادثه را اتصال برق تشخیص دادند که بوسیله خاموش کننده پودری حریق را اطفاء نمودنند،خوشبختانه مورد حادثه  به غیر از تعدادی لامپ وظروف یکبار مصرف خسارت زیادی در بر نداشت،عدم رعایت استاندارد سیم کشی وبی توجهی به سیستم ایمنی برق مکان حاثه باعث بروز حریق شده بود.