آتش سوزی خودرو پیکان سواری

images (3)مورخه ۹۳/۰۲/۰۵ راس ساعت ۱۸/۳۰ اطلاع داده شد که خودروی سواری دچار حریق شده که بلافاصله آتش نشانان به محل اعزام و بوسیله کپسول پودر وگاز  و همچنین آب تحت فشار حریق را اطفاء نمودند .خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید ولی به گفته کارشناسنان  سازمان خسارت زیادی به مالک وارد گردیده است.