آبکشی از پشت منزل مسکونی که باعث نفوذ آب باران به آن شده

در مورخه سیزدهم فروردین ماه ۹۸ راس ساعت ۱۴/۰۰ طی تماس تلفنی به سامانه ۱۲۵ مبنی بر تجمع آب باران به پشت منزل یکی از شهروندان و نفوذ آن به داخل منزلش اعلام شد که به محض اطلاع به محل مراجع که مشاهده شد که از قبل هم بدلیل بارش باران برای چندمین با آتش نشانان جهت آبکشی به این محل مراجع شده ولی بدلیل تجمع مجدد اقدام به آبکشی شد که آتش نشانان موفق شدند مقدار آب تجمع شده در محل فوق را آبکش نمایند.

image_2019_4_2-20_38_19_888_JQq image_2019_4_2-20_38_33_33_82k image_2019_4_2-20_38_48_671_ePy