آبکشی از پارکینگها و منازل در مسکن مهر

در مورخه هیجدهم فروردین ماه ۹۸ طبق معمول از ابتدای بارش باران در ملایر طی تماسهای تلفنی که از طرف شهروندان مستقر در مسکن مهر میباشند به سامانه ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر تجمع آب باران در پارکینگها و زیر زمین هایشان که این امر باعث نگرانی اهالی آن منطقه گردیده شده بود لذا در این خصوص چند اکیپ از امداد گران با تجهیزات کامل کف کش و موتور پمپهای مخصوص اقدام به آبکشی از مکانهای اعلام شده مشغول شدند.

image_2019_4_8-9_32_17_487_I31 image_2019_4_8-9_32_17_909_Vrb image_2019_4_8-9_32_17_916_EGv image_2019_4_8-9_32_17_927_fNS